Thử nghiệm lâm sàng là các nghiên cứu kiểm tra hiệu quả của các loại thuốc mới, vắc-xin, phương pháp phẫu thuật hoặc xạ trị hoặc kết hợp các phương pháp điều trị (Viện Ung thư Quốc gia). Các thử nghiệm lâm sàng ung thư rất quan trọng vì chúng cung cấp cho bệnh nhân quyền truy cập vào các liệu pháp mới đã cho thấy hứa hẹn trong thử nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm và bởi vì chúng giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị sẽ giúp vô số bệnh nhân ung thư trong tương lai nếu họ được tìm thấy thành công.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các lựa chọn của bạn với các thử nghiệm lâm sàng. Các trang web trên trang này có thể giúp bạn tìm các thử nghiệm lâm sàng ung thư ở Iowa có thể phù hợp với loại và trang web ung thư của bạn.

Tự hỏi nếu bạn hoặc người thân đủ điều kiện cho một thử nghiệm lâm sàng? CareBox có một công cụ hữu ích để kiểm tra các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng

Thử nghiệm lâm sàng: Những điều bạn cần biết (Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ)

Chia sẻ tài nguyên này

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ chia sẻ trang web này với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân và người chăm sóc bằng cách đăng trên các kênh truyền thông xã hội của bạn. Tải xuống bộ tin nhắn truyền thông xã hội để nhắn tin và đồ họa.

Câu hỏi? Email [email protected].

Đại diện của các nhóm bị thiệt thòi trong nghiên cứu ung thư là một phần quan trọng để thúc đẩy công bằng y tế trong kiểm soát ung thư. Xem bản ghi hội thảo trên web này để tìm hiểu thêm.

Xem hội thảo trên web của Hiệp hội Ung thư Iowa này từ tháng 4 năm 2022 để tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng ung thư. Hội thảo trên web này hướng đến những người sống sót sau ung thư, những người chăm sóc họ và công chúng.

Thử nghiệm lâm sàng 101 Bài đăng trên blog (2024)

Đọc bài đăng trên blog này để tìm hiểu về việc bắt đầu chương trình thử nghiệm lâm sàng ung thư tại một bệnh viện nông thôn Iowa.