Kế hoạch chi tiết cho hành động

Kế hoạch ung thư Iowa 2023-2027

Tìm hiểu thêm

VỀ CHÚNG TÔI

Ung thư là một căn bệnh phức tạp và tốn kém, và việc giải quyết nó rất khó để thực hiện một mình. Chúng tôi giúp Iowans phát triển quan hệ đối tác, tìm nguồn tài trợ và xây dựng các kỹ năng và kiến thức để giảm gánh nặng ung thư... cùng.

Tìm hiểu thêm

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Để thúc đẩy phòng ngừa và kiểm soát ung thư ở Iowa thông qua vận động, công bằng và hợp tác.

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC

XEM TẤT CẢ